nuod No Comments

Een uitgelezen kans om uw bekommernissen te uiten…

Velen onder u nemen contact met ons op om te klagen over uw werkomstandigheden, het gebrek aan opleiding en/of loopbaanmogelijkheden, de evolutie van de FOD Financiën…

In deze context biedt de tevredenheidsenquête die het departement momenteel organiseert, u de mogelijkheid om uw stem te laten horen.

We moedigen u aan om eraan deel te nemen: vertel wat u denkt dat werkt, maar ook wat niet werkt bij de FOD Financiën.

Want, zoals het gezegde luidt, ” wie zwijgt stemt toe“…

De NUOD zal uiteraard aandacht hebben voor de resultaten van de enquête en voor de kwaliteit (of niet) van de conclusies die het departement trekt.