nuod No Comments

Op deze vergadering was de NUOD ook de woordvoerder van onze autonome partnerbonden.

Hiertoe behoren de OVS (Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel), de NSPV (Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel), de ACMP (Algemene Centrale van het Militair Personeel) en Union4U (Belgische autonome vakbond van beoefenaars van de verpleegkunde).

Wij hebben diverse brieven van deze vakbonden aan de minister overhandigd en haar tevens gewezen op de specifieke kenmerken en problemen waarmee deze beroepsgroepen in verband met pensioenen worden geconfronteerd.

Meer dan ooit, samen staan we sterker!