nuod No Comments

Financiële bijdrage van 100 euro van de FOD Financiën: ziehier de procedure

Op 09/09/2022 heeft het directiecomité besloten om 100 euro bij te dragen aan de pensioenfeesten van de werknemers van de FOD Financiën (punt 5.5 van de notulen).

We hebben u er al over verteld. De maatregel is nu van kracht. Hier zijn meer details.

Wanneer je definitief op pensioen gaat, komt de FOD Financiën voor maximum 100 euro tussen in de kosten voor de organisatie van je pensioenreceptie.

Er werd geen minimale anciënniteit bij de FOD Financiën bepaald.

Je krijgt, ongeacht je werkregime, maximum 100 euro.

Bij een definitief vroegtijdig pensioen krijg je eveneens de tussenkomst van de FOD Financiën. Medewerkers die via Medex toegelaten worden op een tijdelijk vroegtijdig pensioen en dit aanvragen, hebben geen recht op deze tussenkomst.

De procedure is als volgt:

Om deze financiële tussenkomst te kunnen bekomen, moet je:

1. een kopie van je pensioenaanvraag voorleggen via Service portal P&O,

2. en een aanvraag voor de tussenkomst in de organisatie van een pensioenreceptie indienen via Service portal P&O.

Vergeet de verantwoordingsstukken niet bij te voegen (vb. kassaticket).

Vul de volgende gegevens in: de verplichte velden (gemarkeerd met *) zijn nodig om je aanvraag in te dienen, evenals de verantwoordingsstukken.

* Toelage of vergoeding: Andere toelagen of vergoedingen

*Reden: andere

*Beschrijving: tussenkomst pensioenreceptie.

Bij het aanvragen van je tussenkomst in het kader van de organisatie van een pensioenreceptie, moet je de verantwoordingsstukken opladen (factuur of kassaticket). Offertes en schattingen worden niet aanvaard.

Zodra de Federale Pensioendienst je pensioenaanvraag heeft bevestigd, wordt de tussenkomst door de FOD Financiën uitbetaald. Deze tussenkomst is belastingvrij.

Om van deze tussenkomst gebruik te kunnen maken, moet je je pensioenaanvraag hebben ingediend en een kopie van je pensioenaanvraag hebben verstrekt via het P&O ServicePortal.

Het is verder aan jou om je afscheidsreceptie, groot of klein, te organiseren. U organiseert de receptie waar en hoe u wilt.

Medewerkers die vanaf 01.10.2022 definitief op pensioen gegaan zijn kunnen ook aanspraak maken op deze tussenkomst.Deze gepensioneerden worden via brief aangeschreven met de nodige informatie en instructies hierover.