nuod No Comments

OPPASSEN GEBLAZEN!

De rust- en overlevingspensioenen van ambtenaren volgen de evolutie van de bezoldigingen van de actieve ambtenaren.

Deze aanpassing van het pensioenbedrag noemen we perequatie.

Dankzij dit systeem kunnen gepensioneerde personeelsleden profiteren van de algemene salarisverhoging van de sector waartoe zij behoorden.

Deze perequatie, die al minimaal is, mag niet verdwijnen, anders zouden gepensioneerde ambtenaren opnieuw worden benadeeld ten opzichte van de particuliere sector.

Daarom zal de NUOD bij eventuele toekomstige aanvallen de volledige handhaving van de perequatie van de ambtenarenpensioenen verdedigen.

Voor meer details, zie hieronder ons volledige artikel over perequatie van de ambtenarenpensioenen, gepubliceerd in december 2022: