nuod No Comments

Dit is onvoorstelbaar! Dit betreft met name de toelagen van shifters bij de Douane…

De tegenslagen van PersoPoint zouden in een roman geschreven kunnen worden…

Deze keer zien we fouten in de bedragen die aan medewerkers worden betaald.

Nadat ze wekenlang hebben moeten wachten op de uitbetaling van hun toelagen, hebben de shifters grote fouten (in hun nadeel natuurlijk…) op hun loonstrook geconstateerd.

Hoewel hun uitkeringen correct zijn gecodeerd en gevalideerd, zijn de betaalde toelagen (nachtuitkering – zaterdaguitkering) onjuist!

Het is ongelofelijk dat het personeel niet meer op hun werkgever kan vertrouwen om hun salaris te berekenen.

Daarom verzoeken wij elk personeelslid om zijn loonstrook zorgvuldig te controleren.

Bij problemen of twijfels kunt u contact opnemen met PersoPoint via ticketing.

Aarzel niet om ons alle problemen die u tegenkomt, alsook alle gevonden oplossingen toe te sturen (naar info@nuod-financien.be). We zullen zeker contact opnemen met P&O (uiteraard met behoud van uw anonimiteit).