nuod No Comments

Douane, Duits sprekende personeelsleden… Als de problemen zich vermenigvuldigen!

De NUOD heeft al enkele weken tal van problemen aan de orde gesteld in verband met de overstap van MyP&O naar PersoPoint.

En dit is helaas niet het einde van het verhaal!

Douane: een hoop zorgen!

De NUOD heeft de overheid gewezen op een groot aantal problemen waarmee de douaniers te kampen hebben en heeft aangedrongen op een snelle oplossing. Enkele voorbeelden:

 • Onregelmatige prestaties: we kenden vroeger, voor personeelsleden met onregelmatige prestaties, een systeem van compensatie voor prestaties op niet werkdag (NA) en recuperatie overuren (RU). Klaarblijkelijk, in het nieuwe systeem, bestaat de NA niet meer. Hierover werd geen communicatie gedaan naar betrokken personeelsleden.
  .
  Ook blijkt het systeem automatisch een pauze in mindering te brengen. Dit veroorzaakt veel absurde situaties voor douaniers: bijvoorbeeld het in mindering brengen van een uur pauze in plaats van een half uur; het in mindering brengen van een pauze wanneer deze niet kon worden genomen (in gevallen van scheepsvisitatie, huiszoeking, arrestatie, observatie…); …
  .
  Bovendien is er grote onduidelijkheid betreffende de ingave van de RU uren in het systeem.
  .
 • Shiftwerkers hebben ook kennelijk geen mogelijkheid meer om overuren in te brengen. Dit betekent dat effectief gepresteerde uren ook niet kunnen gecompenseerd worden.
  .
 • Er wordt op de werkvloer zwaar aan getild dat de toegestane trajecten voor woon-werk verkeer en fietsvergoeding opnieuw dienen aangevraagd te worden. Bovendien staan de al aangevraagde trajecten nog steeds open, is er dus ook nog geen goedkeuring aan verleend. Dit leidt tot ongerustheid onder het personeel, vooral gezien de hoge brandstof kosten.
  .
 • In het oude systeem begonnen de actieve en passieve wachten op vrijdag avond en de prestatie vanaf vrijdag 16u of 16u30 tot 24u gold als een weekendwacht. Momenteel wordt dit geweigerd en eist men vanuit PersoPoint dat men deze wacht laat samenvallen met de wacht tot zaterdagmorgen 8u.
  .
  Wat dit laatste punt betreft, lijkt zich na onze tussenkomst een oplossing af te tekenen: het personeel moet de dienst verdelen in shifts op vrijdag. Eén shift tot 18u en de rest tot zaterdagmiddag 12u.
  .
  Dit is zeker prutswerk, maar het is toch een oplossing.
  .
  Een officiële mededeling in die zin zou moeten volgen.

Andere problemen met douaniers zijn ons vandaag gemeld. Daarom zullen wij nogmaals de overheid interpelleren.

Dit alles is onaanvaardbaar! De douaniers tonen al een engelengeduld sinds de aanslagen van 2016. Ze worden, te pas en te onpas voor alle acties en incidenten opgetrommeld zoals continued vigilance, grensbewaking tijdens corona e.a. en hebben steeds blijk gegeven van fierheid op hun ambt, trouw aan hun werkgever en vooral grote korpsgeest. En ze staan als eerste in lijn in de “war on drugs” waarmee de administratie te pas en te onpas uitpakt in de pers.

Loyaliteit wordt zelden beloond!

Maar als de recuperatie uren, toelages en vergoedingen waarop zij recht hebben niet gewaarborgd zijn, vrezen wij dat dit niet zonder gevolgen zal blijven.

Persopoint – Duitse vertaling

Onze Duitstalige leden hebben ons vragen gesteld over het “PersoPoint”-platform (Scope en Sago), dat niet toestaat dat u in het Duits inlogt. Toegegeven, sommige tabbladen op deze pagina zijn vertaald. Maar wij zijn vooral verbaasd over de slechte kwaliteit van de vertaling. De pagina voor Duitssprekende collega’s bevat elementen in het Frans, Nederlands en… Engels.

Ook alle Duitstalige collega’s zijn beledigd door het gebrek aan respect voor hun taal. Dit BOSA-platform omvatte echter reeds andere federale overheidsdiensten, en dus ook ander Duitstalig personeel.

Daarom hebben wij een beroep gedaan op de directeur van P&O om de informatie door te geven en ervoor te zorgen dat onze Duitstalige collega’s op een correct in hun taal vertaalde PersoPoint-site konden inloggen.