nuod No Comments

Nieuwe foute ontwikkelingen…

Ter herinnering, dit zijn de beginselen voor teamafspraken:

Elk team (op elk hiërarchisch niveau) moet teamafspraken formuleren. Deze teamafspraken dienen rekening te houden met het algemeen kader, de strategische doelstellingen, de ambities en de opdrachten van de FOD Financiën en -in voorkomend geval- met deze binnen de respectievelijke algemene administratie of stafdienst.

De teamafspraken worden gemaakt in aanwezigheid van het gehele team en de functionele chef. De functionele chef neemt deel aan de bespreking, maar legt geen regels op en zoekt actief naar een consensus. Voor de opmaak van deze teamafspraken kan de functionele chef indien nodig beroep doen op de Business Partner van zijn/haar administratie of stafdienst.

In deze teamafspraken moet rekening worden gehouden met de teamdoelstellingen, de dienstnoodwendigheden, de individuele doelstellingen en de flexibiliteit voor elk teamlid. Hierin worden de communicatienormen, ondersteuningsnormen en aanwezigheidsnormen op teamniveau bepaald.

In deze teamovereenkomsten zal ook rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden tot deconnectie van elk personeelslid. Buiten de arbeidstijd is een personeelslid normaliter niet beschikbaar en onbereikbaar. De regel is dat je na je beschikbare uren, tijdens het weekend of op vakantiedagen niet bereikbaar en niet beschikbaar hoeft te zijn; tenzij voor uitzonderlijke en dringende onvoorziene situaties.

Personeelsleden mogen geen nadelen ondervinden wanneer ze buiten de arbeidsuren hun telefoon niet opnemen of werk-gerelateerde berichten niet lezen.

Helaas, zoals in het verleden met telewerken, blokkeren sommige managers flexibiliteit en overijverigheid (opleggen van vaste tijdslots…).

Uitstel: De termijn voor het opstellen van teamafspraken is verlengd tot 30 juni. Dit geeft je een extra maand om afspraken te maken tussen het team en de functionele chef. In bepaalde specifieke gevallen kan de administrateur-generaal of de stafdirecteur een latere deadline bekomen. Dit zal, in voorkomend geval, worden meegedeeld op het intranet van de betrokken entiteit.

Bij wijze van uitzondering krijgen de diensten van AAFisc een extra uitstel tot en met 30 september 2022.

Kortelings zal een nieuwe nota worden gepubliceerd waarin (naar wij hopen) een aantal puntjes op de i zullen worden gezet.

Ter herinnering, deze akkoorden moesten 5% van de complexe situaties oplossen… Maar met deze procedure creëren we uiteindelijk 95% van de conflictsituaties!

We blijven het herhalen: laten we vertrouwen op de intelligentie en toewijding van de ambtenaren!

Nogmaals, vóór deze overeenkomsten functioneerde alles grotendeels goed. Laten we geen problemen maken waar er geen zijn!