nuod No Comments

Nog steeds geen nieuws over de resultaten…

Wat een chaos!

De kandidaten wachten al weken op de resultaten, ook al bevatte het examen voor sommigen van hen slechts meerkeuzevragen.

En eens te meer wordt het door de overheid vastgestelde tijdschema niet nageleefd.

Zoals u weet, heeft de NUOD herhaaldelijk aan P&O gevraagd wanneer de resultaten bekend zullen zijn. Helaas hebben wij nog geen antwoord ontvangen.

Problematische vragen

Bovendien werden wij bevraagd door een aantal kandidaten die problemen hadden met de formulering en/of de vertaling van de vragen en mogelijke antwoorden.

Wij hebben de overheid hierover vragen gesteld en gevraagd dat, zoals enkele jaren geleden het geval was bij een gecertificeerde opleiding, de eventuele neutralisatie van vragen geen enkele kandidaat mag benadelen (noch degene die de vraag niet heeft beantwoord, noch degene die de vraag wel heeft beantwoord).

Een dergelijke “gunstige” behandeling is inderdaad noodzakelijk, want met een te behalen minimumscore, negatieve punten in geval van fouten, worden de kandidaten ertoe gebracht een strategie te ontwikkelen, een strategie gebaseerd op het totaal aantal vragen van het examen. Deze oplossing zou veel beroepsprocedures voorkomen.