nuod No Comments

Veel te vage omschrijving van de te studeren materie.

Veel leden van verschillende administraties hebben ons vragen gesteld over de veel te ruime en vage beschrijving van de leerstof die moet worden beheerst voor de technische test voor de overgang naar niveau A (gepland voor januari 2022).

Daarom hebben wij de overheid om meer informatie over dit onderwerp gevraagd.

Wij zullen u uiteraard het antwoord laten weten zodra wij het hebben ontvangen.