nuod No Comments

Verlenging van de inschrijvingsperiode tot 10 december, na tussenkomst van de NUOD.

Na de opening van de procedure voor de overgang naar A2 hebben wij de Administrateur-generaal van de AA Patrimoniumdocumentatie geïnterpelleerd.

Het aantal vacante posten bij de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie leek namelijk beperkt tot 1 post voor de pijler “Opmetingen en Waarderingen”, waardoor de betrokken ambtenaren van de andere administraties van de Patrimoniumdocumentatie in de kou werden gelaten.

Hier is het verkregen antwoord:

Naar aanleiding van de communicatie op 19 november 2021, willen we verduidelijken dat er plaatsen als ‘attaché A2 – Expert voor de A.A patrimoniumdocumentatie’ voorzien zullen worden binnen de verschillende administraties en de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Dit bleek minder duidelijk uit de omschrijving van de jobinhoud die eerder op de administratie Opmetingen en Waarderingen van toepassing was.

Onder het luik werkgever werden de verschillende administraties en de centrale diensten wel opgenomen en de technische competenties zijn eveneens gericht op de volledige AAPD.

Daar we iedereen, die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, de kans willen geven zich in te schrijven voor deze derde reeks proeven zal de inschrijvingstermijn uitzonderlijk met 1 week verlengd worden, van 06/12/2021 t/m 10/12/2021.

Verder is op het intranet van de AAPD een aanvullende mededeling met verduidelijkingen gepubliceerd.