nuod No Comments

In 2022 stijgt de premie van de hospitalisatieverzekering niet.

De premies van de aanvullende verzekeringen (Ambucare flexibel en Dental Flex) stijgen wel.

Hospitalisatieverzekering

Sinds enkele jaren biedt de FOD Financiën zijn werknemers en hun gezinsleden de mogelijkheid om in te tekenen op een groepsverzekering voor hospitalisatie en geneeskundige verzorging bij AG Insurance. Het afsluiten van deze groepsverzekering is uiteraard facultatief.

In 2022 blijft de premie van de hospitalisatieverzekering dus ongewijzigd ten opzicht van 2021.

Hier is een overzicht van de bedragen:

 

 

2022

Categorie

Basisfor-mule
(2 of meer bedden)

Uitgebreide formule (1 bed)

Hoofdverzekerden in actieve dienst zonder onderscheid in leeftijd

51,47 €

185,76 €

Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar)

18,01 €

 65,01 €

Hoofdverzekerden niet in actieve dienst en nevenverzekerden tot en met 66 jaar (partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar)

51,47 €

185,76 €

Hoofdverzekerden niet in actieve dienst en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar (partners en gepensioneerden vanaf 67 jaar tot en met 71 jaar)

205,89 €

650,17 €

Hoofdverzekerden niet in actieve dienst en nevenverzekerden vanaf 72 jaar

308,83 €

882,36 €

Ter herinnering: sinds 2021 en na een herhaald verzoek van de NUOD is de tussenkomst van de FOD Financiën in de basishospitalisatieverzekeringspremie verhoogd van 75% naar 100%.

Zoals voorheen zal deze tussenkomst zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule gelden (dit betekent dat voor een werknemer van de FOD Financiën het bedrag dat moet worden betaald om van de uitgebreide formule te kunnen genieten, wordt verminderd met het bedrag van de basisformule).

Helaas is er nog steeds geen tussenkomst voorzien voor medeverzekerden en gepensioneerd personeel.

Meer info over de hospitalisatieverzekering.

Aanvullende verzekeringen

De premies voor de aanvullende verzekeringen Ambucare flexible en Dental Flex verhogen respectievelijk met 5,66 % en 8,50 %.

Meer info en premies