nuod No Comments

Herinnering betreffende de financiële tussenkomst van de FOD Financiën.

De FOD Financiën betaalt een deel van de gemaakte kosten terug voor de consultatie bij de oogarts en de aankoop van een bril die specifiek voor beeldschermwerk dient.

Er kan één keer per drie jaar een tussenkomst tot 100 euro worden toegekend. De tussenkomst dient voor de kosten van oogonderzoeken en de aankoop van een specifieke bril (montuur en glazen) voor beeldschermwerk.

Enkel een bril met glazen die uitsluitend dient voor het verbeteren van intermediair zicht kan worden beschouwd als correctiebril voor beeldschermwerk.

Voor welke glazen kunt u geen tussenkomst krijgen?

 • Een gewone bril met glazen die u nodig hebt in uw dagelijks leven:
  o bijziendheid met of zonder astigmatisme, met of zonder verziendheid
  o hypermetropie met of zonder astigmatisme, met of zonder verziendheid
  o alleen astigmatisme, met of zonder verziendheid
  o alleen verziendheid (monofocale leesglazen)
 • Zonnebrillen en fantasiebrillen

Als u een aanvraag wenst in te dienen voor de gedeeltelijke terugbetaling (maximaal 100 euro) van uw beeldschermbril, moet u eerst het formulier aangifte van schuldvordering beeldschermbrilinvullen.

Bij dit formulier voegt u volgende documenten:

 • De aankoopfactuur van de beeldschermbril
 • Het formulier voor optisch onderzoek
 • Het medisch voorschrift van de oogarts (facultatief – eigen bijdrage)

Op de documenten moet duidelijk vermeld zijn dat het een beeldschermbril betreft.

Stuur deze documenten per mail naar po@minfin.fed.be.