nuod No Comments

Aandacht, de inschrijvingen worden op maandag 29 november afgesloten…

Zoals u weet, vraagt de NUOD al heel lang om deze tests te organiseren.

Tot en met 29/11/2021 zullen ambtenaren die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, zich kunnen inschrijven voor de derde reeks proeven in het kader van de overgang naar A2.

Wie komt in aanmerking?

Ambtenaren van niveau B die:

  • laureaat zijn van de generieke screening niveau A of van het brevet van algemene vorming niveau A/niveau 1 (eerste reeks proeven), en
  • laureaat zijn van 4 interne brevetten A2 (tweede reeks proeven)

Hieronder vallen niet de 4 ECTS Masteropleidingen die met succes aan een universiteit of hogeschool zijn gevolgd.

Ambtenaren van niveau A die:

  • laureaat zijn van 2 interne brevetten A2 (tweede reeks proeven)

Hieronder vallen niet de 4 ECTS Masteropleidingen die met succes aan een universiteit of hogeschool zijn gevolgd.

Meer details over de test, de opengestelde functies en de procedure op het intranet.

Helaas werden er veel te weinig functies opengesteld. Zo zijn in sommige algemene administraties bepaalde pijlers volledig in vergetelheid geraakt. Dit is onbegrijpelijk, ook al wordt ons herhaaldelijk gezegd dat men de juiste persoon op de juiste plaats wil tewerkstellen.