nuod No Comments

Een dienstvrijstelling wordt verleend in geval van vaccinatie tijdens de werkuren.

Dat geldt zowel voor de eerste inenting als voor de opvolgingsvaccinaties (tweede inenting en derde ‘boosterprik’). Als uw kind wordt uitgenodigd om te worden gevaccineerd op een werkdag, kan u als personeelslid eveneens een dienstvrijstelling krijgen voor de begeleiding van uw (minderjarig) kind.

Deze dienstvrijstelling kan worden toegestaan voor vaccinaties die plaatsvinden tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden

De vaccinatie moet plaatsvinden op een moment waarop je volgens je arbeidsregeling normaal moet werken.

De dienstvrijstelling is beperkt in tijd tot de verplaatsing naar/van het vaccinatiecentrum, de vaccinatie zelf en de rustpauze volgend op de vaccinatie.

Hoe ga je te werk?

Je kunt een dienstvrijstelling voor vaccinatie aanvragen via MyP&O – Mijn tijdsbeheer – Aanvragen verlof – 01 Dienstafwezigheden – NC Dienstvrijstelling: niet te compenseren.

Vul de datum van je afwezigheid in en vermeld het uur van vertrek naar het vaccinatiecentrum en het geschatte uur van terugkomst.

In het vakje ‘Motivatie – Commentaar’ vermeld je het woord ‘VACCIN’.

Je laadt als bijlage een bewijs van oproeping tot vaccinatie op (uitnodigingsbrief of afspraakbevestiging). Daarna keurt je chef je aanvraag goed.