nuod No Comments

U stelde ons vragen over de strikte procedures en de timing van de nota die op 18 oktober op het intranet werd gepubliceerd.

U hebt vast en zeker op het intranet de nota “Coronavirus: terugkeer naar kantoor in november” gelezen, die op 18 oktober aan het eind van de dag is gepubliceerd.

Velen van jullie hadden hier nog vragen bij.

Sinds het begin van de pandemie heeft de NUOD de overheid bijna altijd gesteund bij de getroffen maatregelen, beslissingen die vaak onder moeilijke omstandigheden en in onzekerheid werden genomen. Ook al was niet alles altijd perfect, toch hebben wij herhaaldelijk de nadruk gelegd op de menselijkheid van de door de managers genomen maatregelen.

Wij begrijpen dat men weer sociale contacten wil mogelijk maken die zowel beroepsmatig als persoonlijk van nut zijn. En om een bepaald soort dienstverlening te garanderen aan burgers en professionals.

Anderzijds zijn wij inderdaad bezorgd over het rigide karakter van de op 18 oktober gepubliceerde nota.

Waarom bijvoorbeeld 1 dag (of 2 halve dagen) aanwezigheid op kantoor per week opleggen, ongeacht het werkregime (halftijds, 4/5e…)?

Waarom zo’n starheid en strikte procedures? Waarom opleggen zonder enige mogelijkheid tot afwijking?

Waarom proberen de situatie te regelen met een algemene nota waarin geen rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elke dienst en nog minder met de persoonlijke (soms ingewikkelde) situatie van elk personeelslid?

Waarom een extra voorwaarde (verplichte aanwezigheid op kantoor één dag per week) toevoegen aan de regel van 3/5e telewerk over een (korte) periode van twee maanden met soms kortere weken wegens vakantieverlof en feestdagen?

Waarom uit het oog verliezen dat telewerk nog steeds sterk wordt aanbevolen, vooral in Brussel, dat het openbaar vervoer opnieuw overbelast is, dat de situatie in sommige gewesten problematisch blijft en toch geen enkele mogelijkheid laten voor afwijkingen?

Waarom nu en zo snel handelen als sommige signalen niet bemoedigend zijn?

Bovendien blijven veel vragen onbeantwoord in deze nota…

Uiteraard is het van essentieel belang de sociale band te herstellen, de bevolking een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden en een geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken te bewerkstelligen. Een flexibelere terugkeer naar het werk voor de laatste twee maanden van het jaar zou meer respect hebben betoond voor het personeel dat tijdens deze crisis altijd veel inzet heeft geleverd.

Laten we geen nervositeit aan nervositeit toevoegen. De NUOD heeft uw opmerkingen aan de overheid overgemaakt.