nuod No Comments

Dit zijn de regels die vanaf 1 juli van toepassing zijn en die op het intranet beschikbaar zijn:

Voor wie het traject gedeeltelijk of volledig met de trein aflegt
  • Als u meer dan 11 dagen/maand naar kantoor komt, kan u uw abonnement vernieuwen.
  • Als u in 2 weken 5 keer naar kantoor komt, kan u een halftijds abonnement aanvragen.
    – Het maakloon van de moederkaart bedraagt 5€ en is voor uw rekening.
    – Gecombineerde abonnementen (trein + ander vervoersmiddel) zijn niet verenigbaar met halftijdse abonnementen. U moet dus een meerrittenkaart nemen voor het gedeelte van het traject dat u met een ander vervoersmiddel aflegt.
  • Als u 1 of 2 dagen/week naar kantoor komt, moet u een meerrittenkaart nemen.
  • Komt u minder dan één dag per week naar kantoor, dan kan u kiezen voor heen en terug tickets. Let op: deze worden alleen terugbetaald tijdens de lockdown en de versoepelingsperiode.
Voor wie alleen met bus, tram of metro naar kantoor komt

U kan uw MIVB-, De Lijn- of TEC-abonnement vernieuwen. Degenen onder u die nog geen abonnement hebben omdat zij tijdens de lockdown in dienst zijn getreden, kunnen er één aanvragen.

Hoe vraagt u de terugbetaling aan?

Meerrittenkaarten en tickets zijn 100% terugbetaalbaar via MyP&O/Woon-werkverkeer.

Let op twee dingen:

  • Een tienrittenkaart van de NMBS kan pas worden terugbetaald als de 10 trajecten zijn opgebruikt. Vul vervolgens de maand van het laatste traject in als referentieperiode, en ga terug in de kalender om de dagen van gebruik te selecteren.
  • U kan voor een zelfde maand slechts één aanvraag indienen. Zorg ervoor dat u alle ritten van de maand in kwestie heeft ingevuld.