nuod No Comments

Zoals wij reeds hebben vermeld, wordt momenteel onderhandeld over een toekomstige hervorming van de flexibele werktijden.

De reden?

Voornamelijk, het totale falen van het afwezigheidssysteem variabele uren. (AV).

Ter herinnering, de NUOD heeft reeds belangrijke vooruitgang geboekt

Na de eerste besprekingen hebben wij verschillende gedetailleerde brieven gestuurd. De NUOD was de enige vakbondsorganisatie die op deze wijze optrad. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen. We zien dat er enkele belangrijke vorderingen zijn gemaakt ten opzichte van de eerste ontwerpen:

1. De NUOD heeft het behoud van het stelsel 1 verkregen (met in- en uitklokken en de mogelijkheid om 18 dagen recuperatie per jaar te verkrijgen)

Ter herinnering: aanvankelijk had de overheid de mogelijkheid geschrapt om te kiezen voor stelsel 1 (in- en uitklokken en de mogelijkheid van recuperatie met een maximum van 18 dagen per jaar).

2. 12 compensatiedagen voor personeelsleden van stelsel 2

In de toekomst zal de mogelijkheid van AV verdwijnen en zal stelsel 2 (geen in- en uitklokken) automatisch recht geven op 12 dagen compensatie per jaar (pro rata), maar zonder enige aanpassing van de werklast.

3. De NUOD heeft het behoud van de compensatiedag (BD) verkregen

In het oorspronkelijke voorstel had de overheid aangekondigd dat zij deze fameuze dag wilden afschaffen.

4. Behoud van de mogelijkheid tot telewerken in stelsel 1

In december jongstleden heeft het directiecomité besloten het telewerken voor het personeel van stelsel 1 te verbieden. Voor de NUOD was dit discriminerende besluit (dat impliciet tot doel had het personeel te dwingen af te zien van dit systeem met in- en uitklokken) schandalig.

Na discussie werd het verbod opgeheven.

Een nieuwe dienstregeling waar nog op gewacht wordt…

Velen van u hebben gewacht op deze doorbraak voor de fameuze 12 dagen compensatie voor stelsel 2…

Ons werd verteld dat de nieuwe dienstregeling op 1 mei van start zou gaan, maar dat zal niet het geval zijn. Het dossier laat lang op zich wachten. Maar de schuld ligt niet bij de vakbonden.

Na elke discussie, na elke vergadering, legt de overheid ons immers een gloednieuw document voor (en niet eens opvolging van het vorige project), dat eerder besproken aanpassingen bevat, maar ook nieuwe (soms afwijkende) beslissingen van het directiecomité, die dan weer nieuwe debatten en andere wijzigingen impliceren.

Een nieuwe vergadering werd aangekondigd voor eind april.

Helaas zijn we nog steeds niet geconvoceerd en er is ons verteld dat we misschien nog een paar weken moeten wachten voor de volgende vergadering…

Zal het de laatste zijn voordat we ons advies kunnen inleveren?

Een advies om in te leveren: onze leden zullen worden geraadpleegd!

Gezien het belang van deze kwestie zal uw mening voor de NUOD belangrijker zijn dan ooit.

Daarom zullen wij, alvorens ons advies uit te brengen, u raadplegen.

Onder de huidige omstandigheden is het helaas onmogelijk om algemene vergaderingen te organiseren.

Zodra het dossier echter is afgerond, zullen wij u de definitieve versie voorleggen en een enquête houden om uw mening te vragen.

Houd uw mailbox en onze website www.nuod-financien.be in de gaten.

U zult daar zo snel mogelijk alle informatie vinden die u nodig hebt.