nuod No Comments

Het gebrek aan respect voor de douaniers kent geen grenzen!

De douanebeambten hebben de afgelopen weken verschillende acties gevoerd, in de hoop gehoor te krijgen bij de minister. Het enige signaal van de regering was echter misprijzen.

De douanebeambten eisen in het bijzonder:

  • extra aanwervingen, zodat de douane al haar opdrachten kan vervullen;
  • beëindiging van de herstructurering van de douane en versterking van de buitendiensten in het hele land;
  • prioriteit voor eerstelijnspersoneel bij de vaccinatie tegen covid-19;
  • een vergoeding die recht doet aan het verrichte werk, de geleverde inspanningen en de gelopen gevaren;
  • met betrekking tot de pensioenen: de regularisatie en het in aanmerking nemen van de zwaarte van het beroep van douanebeambte;
  • het einde van alle kleine operationele rompslomp, een werkplanning die de agenten respecteert.

De douanebeambten hebben de afgelopen weken verschillende acties gevoerd, in de hoop gehoor te krijgen bij de minister. Het enige signaal van de regering was echter misprijzen.

Hier volgt het persbericht dat vandaag door het gemeenschappelijk vakbondsfront is uitgegeven.