nuod No Comments

Cruciale gestrande dossiers!

Aanstaande vrijdag 22 januari is het 3 maanden geleden dat NUOD de Douane op cruciale zaken gewezen heeft betreffende: hervorming van de Douane; arbeidsomstandigheden en werklast; actieve dienst; opleiding; carrière; opwaardering van de toelage voor het dragen van wapens; aanpassing van de lijst van vuile banen; invoering van een toelage om te voorzien in het onderhoud van het uniform en de veiligheidskleding; legalisering van de telescopische knuppel; aanpassing van de wet van 14 december 2000; shifts…

3 maanden en veel herinneringen in vergaderingen en telkens stellen ze het versturen van de antwoorden uit… Wordt dit op de lange baan geschoven?

Natuurlijk is het krijgen van een antwoord op zich niet belangrijk. Wat voor ons belangrijk is, is het verkrijgen van oplossingen, vooruitgang in deze bijzonder belangrijke dossiers voor het personeel.

Helaas is er, afgezien van vage beloftes dat ze gaan antwoorden, nog steeds niets aan de horizon te zien!

Is dit de manier waarop de douane zijn personeel respecteert, dat er altijd is als er beroep op wordt gedaan? Het excuus van de BREXIT is na 3 maanden niet meer aanvaardbaar.