nuod No Comments

Traagheid, onderbrekingen…

Zoals helaas in januari gebruikelijk is, is de Crescendo-toepassing bijzonder instabiel. Heel vaak is de toepassing traag of wordt de verbinding zelfs verbroken, waardoor het uitgevoerde werk verloren gaat.

Er zijn echter wel deadlines te halen.

We hebben de problemen gemeld aan de overheid, die er al van op de hoogte was.

Volgens het ontvangen antwoord komt het probleem voort uit de in deze periode gebruikelijke overbelasting van de BOSA-servers, die deze applicatie hosten.

De FOD Financiën is helaas niet in staat om dit op te lossen.

P&O vertelde ons dat er zo snel mogelijk een mededeling over dit onderwerp naar het personeel zou worden gestuurd in overleg met BOSA.