nuod No Comments

Uitbesteding van een deel van de activiteit… Een (geregisseerd) besluit van een minister in lopende zaken

.

De overheid nodigde ons uit om de redeployment van een deel van het Fedopress-personeel te bespreken.

Inderdaad, op basis van een studie (die ons maar al te kort werd gepresenteerd), kondigde de overheid aan dat:

De minister heeft zijn goedkeuring gegeven voor de uitbesteding van het transactiegedeelte van Fedopress en het punt is op 19 september 2020 aan het Directiecomité voorgelegd. De ICT- en P&O-stafdiensten moeten daarom de procedure voor de herplaatsing van personeel van de betrokken afdeling organiseren.

Daarom zal voor elke werknemer in het transactiegedeelte van Fedopress een redeploymentprocedure worden opgestart. Ze zullen de keuze hebben om in een andere afdeling van Fedopress te werken, of om naar een van de scancentra (Gent, Namen of Brussel) te worden overgeplaatst of een andere werkplek die hen bevalt.

De vakbonden reageerden fel tijden de bijeenkomst:

  • We kregen slechts een zeer (te) korte samenvatting van de studie voorgeschoteld
  • De beslissing werd genomen door de voormalige minister van Financiën in de lopende zaken! Het begrip lopende zaken is voor sommige mensen zeker een zeer kneedbaar begrip!
    NUOD heeft gevraagd dit dossier aan de nieuwe minister voor te leggen. Helaas vonden we geen gehoor.
  • Deze herplaatsingsprocedure is nooit met de vakbonden besproken.

Het redeploymentproces ligt dus momenteel “in de koelkast”, maar de overheid informeert de betrokken personeelsleden al.

NUOD drong erop aan dat de FOD Financiën een plan zou voorzien dat gericht is op opleiding. En over digitalisering.

Het probleem zal zich in de toekomst meermaals stellen, in andere administraties waar, zoals we weten, bepaalde banen uiteindelijk zullen verdwijnen.

In sommige privébedrijven worden de betrokken werknemers gedurende enkele maanden opgeleid voor hun nieuwe job.

De FOD Financiën moet op dezelfde manier handelen.

We moeten duidelijk zicht hebben op de personeelsleden die uiteindelijk hun baan zullen verliezen en die moeten worden opgeleid. Laat ze solliciteren naar een andere job en geef ze een goede opleiding zodat ze dit in de toekomst onder de best mogelijke omstandigheden kunnen doen.

.

N. B. Het transactionele gedeelte van Fedopress betreft drukwerken die op elke pagina variëren (bijv. uittreksels uit een kohier) en die via BPOST naar personen of bedrijven worden gestuurd.