nuod No Comments

Wat te doen?

Op het intranet heeft de overheid aangekondigd dat, zolang telewerk de norm blijft in uw werkschema en u minder dan 11 dagen per maand naar kantoor gaat, de treinabonnementen voor het woon-werkverkeer NIET vernieuwd hoeven te worden. De goedkoopste optie (bijv. railpass) moet worden gekozen voor uw woon-werkverkeer.

Voor personeelsleden die regelmatig naar kantoor komen (bijvoorbeeld Fedorest-werknemers) blijft het abonnement echter de goedkoopste oplossing.

NUOD begrijpt dat overheidsgeld beheerd wordt zoals een goede huisvader het zou doen. We betreuren het echter wel dat de ambtenaren de vervoersbewijzen zelf moeten voorschieten.

Dit punt zal snel worden besproken tijdens een vakbonds-/overheidsbijeenkomst.

We komen natuurlijk terug zodra we meer weten.