nuod No Comments

Het aanbod blijft beperkt…

Zoals u weet, wordt momenteel slechts een beperkte keuze aan broodjes aangeboden in de restaurants en cafetaria’s van Fedorest.

Tijdens een vergadering vertelde de overheid ons dat, gezien de huidige lage opkomst in de gebouwen en restaurants, er op dit moment weinig veranderingen te verwachten zijn.

Toegegeven, de uitbreiding naar het wekelijkse “broodje van de chef” en één of twee andere soorten broodjes wordt momenteel overwogen.

Daarnaast wordt, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, in oktober de mogelijkheid bestudeerd om panini’s en croque-monsieurs, of zelfs klassieke brasserie-achtige gerechten (vol-au-vent, spaghetti) aan te bieden. Meer hoeven we voorlopig niet te verwachten.

Dit is uiteraard betreurenswaardig, maar gezien de huidige situatie blijft het standpunt van de overheid begrijpelijk.