nuod No Comments

NUOD heeft de overheid in verschillende lopende zaken geïnterpelleerd.

  • de Covid-nota betreffende de douane: Hoe ver staan we met het ongedaan maken van deze vergissing?
  • de tweede golf van postulaties voor fiscaal deskundige: deze werd aangekondigd voor september. En wat nu?
  • de betaling van de overuren die door de douanebeambten aan de grenzen werden gemaakt: die laten op zich wachten.
  • de geplande fusie van de kantoren van de Patrimonium Documentatie (Nijvel – Brussel)
  • het in vraag stellen van de positie van sommige gelegenheidstrainers: waar ligt de prioriteit op het gebied van opleiding?

Nu er eindelijk een volwaardige regering is geïnstalleerd, hebben we er ook op aangedrongen dat de dossiers die door het gebrek aan een legitieme regering waren geblokkeerd, prioritair opnieuw worden opgestart door de FOD Financiën.

We hebben het hier over lopende besprekingen, maar ook bijvoorbeeld veel dossiers bij de Douane…

Hier is het eerste antwoord dat we hebben ontvangen:

Zoals u weet, heeft de regering meer beperkende maatregelen uitgevaardigd in de strijd tegen COVID- 19. Het Directiecomité van de FOD Financiën zal deze maatregelen aanstaande vrijdag op zijn beurt onderzoeken om te beslissen of de recentelijk aan u meegedeelde openingsmaatregelen nog steeds wenselijk zijn of dat een ander scenario moet worden overwogen. Dinsdag heeft een informeel TOC plaats gevonden met betrekking tot deze mogelijke standpuntwijzigingen.

De kwestie van de specifieke organisatie van de eerstelijnscontroles van de AADA stond ook op de agenda.

In aansluiting op de vragen die bij eerdere TOC’s zijn gesteld, kan ik u bovendien de volgende punten meedelen:

  • Oproep aan de fiscale B-reserve: Het dienstorder voor de tweede oproep aan de fiscale B-reserve, oorspronkelijk gepland voor september, zal 8 oktober 2020, worden gepubliceerd;
  • Betaling van overuren van de douanebeambten die collega’s van de grenspolitie hebben bijgestaan tijdens de COVID-19-crisis: na controle blijkt dat het overgrote deel van de betalingen inderdaad met het salaris van augustus 2020 is gebeurd. Er zijn slechts enkele gevallen waarvoor bepaalde informatie ontbreekt en die nog steeds wachten op betaling. Dit moet worden geregeld met de uitbetaling van de lonen in oktober.