nuod No Comments

We sluiten de enquête “Telewerk & Dynamic office” vrijdag 5 juni af. Indien je nog niet hebt deelgenomen kan je dit nu nog snel doen.

Directe link naar de enquête

.

Verschillende documenten en een speciaal dossier onderaan de pagina!

In slechts enkele weken tijd heeft de corona crisis een enorme impact gehad op ons leven. De FOD Financiën was geen uitzondering op de regel. Van de ene dag op de andere was er bijna niemand meer in de gebouwen… Een maximum antal aan ambtenaren die telewerken…

Naar een sterk toenemend gebruik van telewerk, maar ook controles op de telewerkers?

Het lijkt duidelijk dat managers gebruik willen maken van de huidige ervaring om het gebruik van telewerk sterk te stimuleren. Zo heeft de minister van Ambtenarenzaken onlangs verklaard dat het mogelijk is om verder te gaan dan de drie dagen telewerk per week in het ambtenarenapparaat na de crisis… en dat dit gepaard zou kunnen gaan met een versterking van de controlemaatregelen!

Naar een grote verandering in uw werkomgeving met het dynamic office?

Uw eigen individuele en persoonlijke werkplaats met een foto van uw familie, uw hond en een of andere decoratie, het kan binnenkort voorgoed voorbij zijn!

De FOD Financiën heeft immers beslist om alle Brusselse diensten te groeperen in de North Galaxy. Het dynamic office zal daar worden toegepast.

Is dit de voorbode van een veralgemening van deze manier van werken in andere regio’s? Het is te vrezen.

Wat vindt u ervan? Wat wilt u? Neem deel aan ons onderzoek…

Het gebruik van het dynamic office, de toename van het telewerk, maar ook controles: wat vindt u van deze veranderingen? Goede of slechte initiatieven?

Wat zijn de gevolgen voor uw werkomstandigheden? Voor uw efficiëntie? Voor uw stress?

Welk type werkomgeving is volgens u het meest geschikt?

Moeten telewerkers beter worden vergoed?

Om u zo goed mogelijk te kunnen verdedigen en zo goed mogelijk aan uw mening en verwachtingen te kunnen voldoen, moeten we uw antwoorden op deze vragen kennen.

Daarom starten we momenteel een personeelsenquête, met de bedoeling om het onderzoek van de FOD Financiën te vervolledigen en aan te vullen.

Om deel te nemen, klik op onderstaande link:

Link naar de enquête

.

Uw deelname is belangrijk. Mis deze kans niet om uzelf te laten horen!

Wij verzekeren natuurlijk de anonimiteit van de antwoorden.

Link naar de Franstalige enquête

.

Extra dossier en andere documenten: