nuod No Comments

Meer dan 6.000 van u hebben gereageerd op onze enquête over telewerk en dynamisch office.

… 6.034 precies!

Bedankt iedereen voor deze massale deelname, een recorddeelname aan een door onze organisatie gelanceerde enquête, een bewijs van het belang dat u aan deze onderwerpen hecht.

Het kost ons uiteraard een paar dagen om al uw antwoorden te analyseren en te verwerken, om conclusies te trekken en dit alles vervolgens in een samenhangende tekst te gieten.

We komen dan bij u terug met een speciaal dossier over dit onderwerp.