nuod No Comments

Eindelijk een respectvolle oplossing voor de betreffende douanebeambten.

.

De afgelopen dagen hebben douanebeambten de federale grenspolitie bijgestaan. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om overwerk.

Aanvankelijk wilde de overheid deze douanebeambten op bepaalde opgelegde data oproepbaar stellen (“on call” niet terug te roepen).

Dit “voorstel” was uiteraard niet aanvaardbaar. Veel douanebeambten hebben ons hierover geïnterpelleerd. Er werd hen gevraagd een inspanning te leveren, maar opnieuw zijn ze vergeten hen te vergoeden, of op zijn minst te respecteren… NUOD eiste een onmiddellijke verandering in deze materie.

Dit is de beslissing van het Directiecomité van 1 april 2020:

De keuze wordt aan de douanebeambten overgelaten om te worden betaald volgens de wettelijke bepalingen voor deze aanvullende diensten, of om deze te recupereren volgens de bepalingen van de wet van 2000 (termijn van 4 maanden). De praktische regelingen worden door de administratie AADA aan de betrokken douanebeambten medegedeeld.

Dit is een oplossing die naar onze mening meer respect toont voor de betrokken beambten.