nuod No Comments

Forfaitaire vergoeding van 20 €/maand voor ambtenaren die noodgedwongen thuis werken…

.

Ter herinnering, met betrekking tot telewerkvergoedingen:

De FOD Financiën dekt de kosten voor het gebruik van deze internetverbinding tot 1 €/dag en 0,5 €/halve dag telewerken, met een maximum van 20 €/maand.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de overige kosten (verwarming, elektriciteit, enz.) en telewerk geeft geen recht op andere vergoedingen of premies.

Na een beslissing van het Directiecomité van 01/04, wat de vergoedingen voor telewerken betreft, zal de FOD Financiën het forfaitaire bedrag van 20 €/maand betalen voor het personeel dat tijdens de crisisperiode (van maart tot x/2020) noodgedwongen van thuis uit werkt.

Het betalen van dit forfait aan alle telewerkers is een lange-termijn vraag van NUOD.

Wij zullen erop aandringen dat deze maatregel tot ver na deze crisisperiode wordt voortgezet.

We zijn ons er natuurlijk van bewust dat dit bedrag niet voldoende is en niet alle kosten in verband met telewerk dekt. Wij zullen niet nalaten onze eisen op dit gebied op een gunstiger moment opnieuw te stellen.