nuod No Comments

Helaas wil de overheid haar standpunt niet veranderen!

.

Op 26 februari heeft de Douane ons herinnerd aan haar doelstelling om 70 dagen opleiding te geven aan douaniers op het terrein (het European Customs Competency Framework). Dit zijn technische trainingen!

De algemene administratie douane en accijnzen heeft echter een groot tekort aan opleiders.

De oplossing die deze administratie heeft gevonden? Het opleggen van een functie van occasionele opleiders aan een groot aantal van haar douaniers (alle niveaus A met meer dan 3 jaar ervaring, alle niveaus B met 5 jaar ervaring).

Hoe? Door deze doelstelling tot een belangrijk onderdeel van de evaluatiedoelstellingen voor het betrokken personeel te maken.

Maar dat is nog niet alles: door deze doelstelling op te nemen in de evaluatiedoelstellingen wil het management (P&O in het bijzonder) ervoor zorgen dat deze gelegenheidsopleiders niet kunnen genieten van de toelagen in verband met opleidingsactiviteiten (voorzien in het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017).

Dit is ontoelaatbaar. Tijdens de vergadering hebben de vakbonden zich sterk verzet tegen dit besluit.

In het personeelsplan waren 50 voltijdse lesgevers voorzien. Waar zijn ze?

Waarom zoeken we geen vrijwilligers? Waarom motiveer je de douaniers niet om deze missie te aanvaarden door hen te betalen?

Tijdens de bijeenkomst waren de personeelsvertegenwoordigers vooral tegen P&O wat betreft de definitie van het begrip ‘occasionele opleider’! Het is illegaal en discriminerend om de betaling van de toelage te weigeren.

P&O gaat hierover arbitrage vragen aan de overheid.

Ondertussen? Er is niets geregeld. De medewerkers blijven in het ongewisse!