nuod No Comments

Hoe gaat het?

.

Momenteel volgt de FOD Financiën de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid.

De FOD Volksgezondheid heeft onlangs een website over het coronavirus opgezet: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Tips over hoe je jezelf kunt beschermen tegen dit virus zijn daar te vinden.

Een crisiscel coördineert alle acties. Deze crisiscel bestaat uit deskundigen, artsen en onderzoekers.

Als het virus zich in België zou verspreiden, of als België (of een regio) “in isolatie” zou worden geplaatst, zou deze cel het overnemen en de zaken organiseren. Indien nodig, zou de uitrusting die nodig is om de douaniers te beschermen door deze cel worden geleverd.

Wij zijn ons ervan bewust dat het op dit moment niet gemakkelijk is om zich te positioneren, vooral voor ambtenaren die in direct contact staan met reizigers (met name douanebeambten). We horen van alles en het tegenovergestelde.

Het is natuurlijk noodzakelijk om waakzaam te zijn, om basishygiënemaatregelen toe te passen en om op de hoogte te blijven van de instructies.

Alle communicatie van de FOD Volksgezondheid is te vinden op de homepage van het intranet van de FOD Financiën. Updates en waarschuwingen zullen ook worden doorgegeven.

Van onze kant zullen we dit dossier uiteraard met de grootst mogelijke aandacht volgen.

.

NUOD heeft P&O de volgende vraag gesteld: Hoe zit het met douaniers die in quarantaine zouden kunnen worden geplaatst (bijvoorbeeld een medewerker met verlof)?

Het antwoord: De medewerker zal als ziek worden beschouwd, omdat hij/zij potentieel ziek is.