nuod No Comments

Alle resultaten van het onderzoek…

.

Ontdek in dit speciale dossier van NUOD – Sector Financiën alle resultaten van ons onderzoek naar dit nieuwe telefoonsysteem bij de FOD Financiën, maar ook de vele problemen die we van meet af aan hebben ondervonden, de recente ontwikkelingen in het dossier en onze positie: