nuod No Comments

Hoe zit het met ambtenaren die al met pensioen zijn?

Zoals reeds vermeld, werd de betaling van de vergoeingen voor de betrokken personeelsleden, die nog in dienst zijn, gelijktijdig met de betaling van het novembersalaris verricht.

Dit dossier werd echter uitgesteld en sommige personeelsleden werden op pensioen gesteld voordat onze FOD de verschuldigde bedragen regulariseerde.

Deze bedragen gaan niet verloren.

Om de verschuldigde beloningen te kunnen betalen, moeten deze gepensioneerden de onderstaande gegevens aanvullen en per e-mail naar po.remunerations.belonen@minfin.fed.be sturen.

Hier is de informatie die moet worden verzonden:

  • Achternaam – Voornaam – stamnummer – rijksregistratienummer – Volledig adres
  • Bankgegevens (bankrekeningnummer en houder)
  • E-mail (optioneel).

Ter herinnering, wij nodigen de medewerkers die de verwachte bedragen niet hebben ontvangen uit om tijdig contact op te nemen met hun management, zodat zij hun dossiers kunnen raadplegen.