nuod No Comments

Stuur ons je feedback…

Zoals u weet, moeten om juridische en/of economische redenen, of om de rechten van de Schatkist te vrijwaren, bepaalde diensten worden verleend (met een minimum aantal personeelsleden) in de periode van 27 december tot en met 31 december 2019 (en zelfs op 26 december bij de Dienst Juridische Zekerheid).

De NUOD verzocht om een beoordeling van de noodzaak van de opening van de kantoren en het aantal aanwezige personeelsleden.

Om deze evaluatie zo goed mogelijk voor te bereiden en om te voorkomen dat een afdeling volgend jaar dezelfde (mogelijke) fouten maakt, hebben we uw feedback nodig.

Als uw afdeling tussen 26 en 31 december was geopend, stuur ons dan uw feedback per e-mail naar nuod.financien@telenet.be.

Aarzel niet om ons in uw e-mail de volgende informatie te verstrekken:

  • De betrokken dienst
  • De wijze waarop de ambtenaren die in deze periode werkzaam waren, werden aangewezen
  • Was het noodzakelijk voor uw afdeling om in deze periode te werken (bijvoorbeeld op basis van het aantal ontvangen personen of telefoongesprekken)?

Aarzel niet om grondig te zijn.

Wij garanderen de anonimiteit van de ontvangen antwoorden.