nuod No Comments

Meer dan ooit bevestigt ons land zijn status als toegangspoort nummer één voor wit poeder in Europa.

In een artikel dat op 31 december in Le Soir  werd gepubliceerd werd opnieuw vermeld dat volgens de gegevens van het Container Control Programme (CCP) dat door de Verenigde Naties en de Werelddouaneorganisatie werd opgezet en dat in een vijftiental Zuid-Amerikaanse landen aanwezig is, de helft van de cocaïne die voor Europa bestemd is, via België moet passeren.

Sommigen hebben de nieuwe naam ‘facilitator’ voor de douanefunctie letterlijk genomen.

Natuurlijk is dit een te serieus onderwerp om over te lachen. Het wordt tijd dat Europa strengere en meer uniforme criteria voor de douanecontroles vaststelt. Met elkaar concurreren en spelen “wie gaat er het snelst de goederen inklaren door de douane” leidt tot dit soort ridicule toestanden. Europa is verantwoordelijk, maar België ook…

Schiet op en doe iets zodat ons land eindelijk die verdomde status verliest?