nuod No Comments

Hoeveel? Hoe? Voor welke periode?

.

Heeft u nog jaarlijks verlof te nemen?

U kunt een aantal dagen ervan voor de toekomst overdragen…. Zoals voorheen kunt u het maximum aantal verlofdagen waarop u recht heeft voor één jaar (2019) overdragen naar het volgende jaar (2020).

Maar sinds 2017 kan elk personeelslid ook een teveel aan jaarlijks vakantieverlof sparen om het te gebruiken op een moment dat hij of zij meer verlof nodig heeft zonder salaris te verliezen.

Zo kunt u elk jaar meer dan 24 vakantiedagen per jaar besparen (pro rata in het geval van deeltijdwerk).

Het aantal bespaarde dagen hangt dus – net als het aantal vakantiedagen – af van uw werkschema en uw leeftijd tijdens het referentiejaar.

U kiest zelf wanneer u uw gespaarde jaarlijkse vakantie opneemt, rekening houdend met de behoeften van de dienst (zoals bij traditioneel jaarlijks verlof).

Er zijn twee uitzonderingen voorzien:

  1. Als u een ononderbroken periode van 20 werkdagen gespaard verlof wilt opnemen, kan dit niet worden geweigerd, maar u moet dit minstens 2 maanden van tevoren aanvragen, tenzij de overheid enkel een kortere periode aanvaard.
  2. In geval van opname in een ziekenhuis van een kind, een ouder van het personeelslid of een kind of een ouder van de echtgenoot van het personeelslid, kan het verlof ingaan op de eerste dag van de week volgende op die waarin het verzoek is ingediend.

Het totale aantal bespaarde verlofdagen mag nooit meer dan 100 werkdagen bedragen.

Enkele voorbeelden:

  • Een personeelslid dat jonger is dan 45 jaar en in 2019 voor 100% heeft gewerkt, heeft recht op 26 vakantiedagen per jaar. Hij/zij zal dit maximum van 26 dagen kunnen uitstellen tot 2020, inclusief 24 dagen vakantieverlof en 2 dagen tijdbesparend verlof.
  • Een 57-jarige agent (die 100% werkt) heeft recht op 29 verlofdagen per jaar. Hij/zij kan dit maximum met 29 dagen uitstellen, waarvan 24 dagen in 2020 en 5 dagen tijdbesparend verlof (5 = 29 – 24).
  • Een 62-jarige medewerker (100%) heeft recht op 31 werkdagen vakantieverlof per jaar. Hij/zij neemt er 14 in 2019. Op 31 december 2019 heeft hij/zij nog 17 dagen vakantieverlof over. Van deze 17 dagen kan hij maximaal 7 dagen sparen op zijn “tijdsbesparingsrekening” (7 = 31 – 24) en kan hij 10 dagen overdragen naar het volgende jaar.

In de praktijk moet je niets doen. Voor 2019 is de som van “maximale overdracht” en “maximale tijdsbesparing” gelijk aan het aantal waarop u recht heeft voor 2019. Om uw situatie te kennen, raadpleegt u uw individueel verlofformulier in MyP&O.

Ter herinnering: de compensatiedag (BD) die wordt toegekend aan werknemers die betrokken zijn bij de hervorming van de flexitime kan nooit worden uitgesteld tot het volgende jaar. Als u deze dag nog heeft staan maakt vergeet dan niet om de BD het einde van het jaar op te nemen)!