nuod No Comments

De autoriteit heeft ons een beoordeling voorgelegd van de hubs die worden gebruikt voor Rechtszekerheid.

.

HUBS?

Waar gaat het over? Wat is het doel hiervan?

Deze “hubs” zijn volwaardige diensten die ondersteuning bieden aan andere antennes in het geval van ondercapaciteit of dringende behoeften.

Met de woorden van de overheid: met de oprichting van HUBS wil het bestuur van de Rechtszekerheid, het werk verplaatsen naar zoveel mogelijk werknemers in plaats van andersom. Op deze manier wordt het onbedoelde arbeidsverschil tot een minimum beperkt en wordt het onbedoelde arbeidsverschil gebruikt in geval van extreme noodzaak.

Bovendien stelde de administratie vast dat het steeds moeilijker werd om voor bepaalde profielen in bepaalde regio’s van het land personeel aan te werven. Op die manier kunnen deze profielen worden gerekruteerd in meer “populaire” plaatsen zoals Gent en Luik. Van oudsher lopen centra zoals Brussel nog steeds het risico een maximum aan personeel te verliezen (door vrijwillige veranderingen), terwijl de meest recente personeelsleden in hun diensten worden aangeworven. Dit belemmert niet alleen het functioneren van de diensten, maar concentreert ook de opleidingsbehoeften in deze centra. Door de oprichting van HUBS zijn niet alleen de opleidingsbehoeften verspreid over verschillende centra, maar blijven de diensten ook veel efficiënter functioneren.

Ook hier is het doel om het tekort aan personeel te compenseren…Het is duidelijk dat dit een goed initiatief is. Voor het personeel zal het altijd beter zijn om het werk te verhuizen eerder dan om de mensen te verhuizen.

Dit initiatief blijft echter ontoereikend om het probleem van het personeelstekort op te lossen.

We hebben ook andere opmerkingen gemaakt:

 • er zijn alternatieven om de aanwervingsproblemen van bepaalde profielen in bepaalde regio’s op te lossen. (promotie / toetreding / deelname aan jobbeurzen (Aarlen), enz.).
 • binnen de diensten, constateren we nog steeds:
  • het duurt te lang voordat de hubs worden opgeroepen. Het is duidelijk dat de werking van de hubs niet overal goed wordt begrepen.
  • de resultaten zijn gemengd: soms is het een echte hulp, soms is de kwaliteit van het werk onbevredigend.
  • sommige leiders durven niet de hulp in te roepen van hubs: ondoordacht, beschaamd, trots…….
 • de administratie moet zich nog steeds inspannen om de hubs onder de aandacht te brengen: het organiseren van een “Event” tussen de leiders van de hubs is niet voldoende.
 • medewerkers vrezen dat hubs de rekrutering in de lokale diensten kunnen belemmeren.
 • het personeel is geïrriteerd door de instabiliteit van de IT-tool

Tot slot stellen we ons de volgende vraag: wat is er werkelijk veranderd met de hubs ? Voor een bepaalde hoeveelheid werk moet er voorzien worden in voldoende personeel, degelijke informatica, opleidingen, enz…

Ofwel doe je dit als werkgever en neem je je verantwoordelijkheid ofwel doe je dit niet met alle gekende gevolgen op het terrein…Hubs zijn dus een lapmiddel maar pakken niet een globaal personeelsprobleem op fundamentele wijze aan!

Een degelijk, echt constructief antwoord kwam er echter weer niet van het management…