nuod No Comments

De autoriteit heeft ons een evaluatie van dit tasksheet voorgelegd.

.

De heer administrateur Karel Vanhoecke , bijgestaan door Heidi Gryson, legden een evaluatie voor van tasksheet.

De heer administrateur-generaal, Wouter De Ryck, schitterde eens te meer door zijn afwezigheid. Sedert de lancering van tasksheet (einde 2018 ,begin 2019) werd er veel terechte ontevredenheid vastgesteld bij de collega’s van de Rechtszekerheid (petitie met 106 handtekeningen tegen tasksheet alléén al in Centrum Brussel !). De kern van de ontevredenheid is terug te vinden in de volgende chronische problemen bij de F.O.D. Financiën: te weinig personeel, te weinig technische opleidingen in beide talen, onvoldoende betrouwbare en performante informatica, falende werkorganisatie (bvb 5 manipulaties voor 1 betaling inzake successierechten in Brussel en Wallonië)en nu ook catastrofale telefonie. Ook is de vraag aan de administrateur gesteld om zijn eigen “lijst van prioritering van de taken” van oktober en december 2018 aan te passen gezien in de 4 Brusselse en alle Waalse successiekantoren zijn “gezond verstand” nota zéér verschillend wordt geïnterpreteerd tussen alle verschillende kantoren en zelfs binnen één en hetzelfde kantoor. Zijn antwoord : ” ik herzie die nota prioritering van de taken niet , wie de successies streng wil controleren die doet dat en wie de successies niet wil controleren, die doet dat dan ook maar…” Ongelooflijk om een administrateur zoiets te horen verklaren waardoor bovendien een erfbelasting gewoon een loterij wordt , namelijk ; als belastingplichtige erfgenaam in een successie in Brussel en Wallonië heb je ofwel geluk ofwel pech afhankelijk van welke collega de nalatenschap wel/niet controleert…

Ondanks al het voorgaande en de grote algemene ontevredenheid bij de collega’s ( ongeveer 82 % van het personeel volgens eigen enquête van de F.O.D. Financiën !) blijft het top management toch eisen dat het personeel dagelijks bewijst, via tasksheet, wat en hoeveel ze individueel presteren. Bovendien hebben de centrumdirecteurs reeds begin 2019 via informatiesessies bewezen perfect te weten welke taken binnen/buiten termijn door welk team/kantoor (niet) tijdig werden afgehandeld en welke hubs waar moesten bijspringen.

Desondanks wil het top management haar koers niet wijzigen en weet ze enkel te melden dat nog maar eens een extra communicatie naar het personeel zal worden gezonden over deze fameuze tool tasksheet…

Uit onderzoek bleek,volgens de administrateur, dat 80 % wel en 20 % tasksheet niet invullen. De realiteit leert dat van die 80 % er maar een klein deel in slaagt om die tasksheet behoorlijk in te vullen wegens tijdsgebrek tijdens de overbezette werkdag. Bovendien zijn er blijkbaar, voor de 20 % die tasksheet niet invullen, vrijstellingen voor een aanzienlijk deel van de collega’s die systematisch het hoofdbestuur hebben gebeld voor hulp bij het invullen ; de administratie zelf heeft deze vrijgesteld !

Conclusie is dat het management van het overbelaste personeel steeds meer en meer eist , ook dat ze zich dagelijks moeten verantwoorden in een tool tasksheet , wat vroeger een strafinstrument “memoriaal” was, terwijl datzelfde management niet de verantwoordelijkheid neemt om eerst de structurele, chronische problemen aan te pakken.

Dit is en blijft dus totaal onaanvaardbaar en vele collega’s, jong en niet meer zo jong, zoeken elders naar betere werkomstandigheden omdat ze de terreur beu zijn…