nuod No Comments

Sedert 1 januari 2019 werd de fietsvergoeding verhoogd.

Deze bedraagt bijgevolg 0,24 € per afgelegde kilometer.

Welke verplaatsingen betreft het?

  • De trajecten van minstens één kilometer tussen uw woonplaats en uw werkplaats, heen en terug (onder voorbehoud van een voorafgaandelijk goedgekeurde aanvraag) ;
  • De verplaatsingen voor de dienstopdrachten.