nuod No Comments

Geef uw mening! Neem deel aan onze enquête…

Jullie zijn het best geplaatst om de evolutie van de FOD Financiën te beoordelen, om jullie problemen te schetsen, jullie arbeidsomstandigheden te beschrijven.

Neem dus deel aan onze enquête en moedig andere collega’s maximaal aan. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.

Hoe talrijker jullie deelnemen, des te zwaarder wegen onze argumenten.

Thema’s die aan bod komen zijn: evolutie van de dienstverlening aan de bevolking, de strijd tegen fiscale fraude, uw werkomstandigheden, de stress, de gecentraliseerde selectie van dossiers, uw relatie met de FOD Financiën en hiërarchie, de vormingen, de mutaties, de informatica, de loopbaanperspectieven…

Het is heel eenvoudig om eraan deel te nemen: KLIK HIER