nuod No Comments

De NUOD heeft de politieke partijen gevraagd om hun standpunt te geven over verschillende kwesties in verband met het ambtenarenapparaat, de FOD Financiën en de fiscaliteit.

Onze brief behandelde de volgende onderwerpen: het statuut van de ambtenaren, de aantrekkelijkheid van het federale ambtenarenapparaat, het personeelsbestand, de pensioenen, de indexering van de lonen, de loopbanen, de centralisatie en de lokale diensten, de opleiding, de stress, de Douane, sociale verkiezingen en belastingen.

Hieronder vindt u de antwoorden van Groen, N-VA en Vooruit.