nuod No Comments

Deze Flash verwijst in het bijzonder naar de situatie van de FOD Financiën, waar het aantal personeelsleden blijft dalen.

En toch, zoals u in dit nummer van de Flash zult ontdekken, is de FOD Financiën binnen het federale ambtenarenapparaat (en zelfs binnen het hele Belgische ambtenarenapparaat) het enige departement dat zijn personeelsbestand de afgelopen vijf jaar opnieuw zag dalen. Dit is onbegrijpelijk!

Andere artikelen richten zich op:

  • pensioenhervorming ;
  • slachtoffers van maaltijdcheques (verblijfskosten en Fedorest);
  • het recordaantal sollicitanten bij de federale overheid;
  • nieuws.

Deze Flash is exclusief beschikbaar op onze website. Je kunt deze downloaden of gewoon online doorbladeren. Hij wordt niet meer per post verstuurd.

Om deze Flash te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuurt u een e-mail naar info@nuod-financien.be) en klikt u vervolgens op de omslag hieronder: