nuod No Comments

Is de dood van een douanebeambte nodig om de nodige maatregelen te nemen?

De afgelopen weken werd de douane in Antwerpen opgeschrikt door enkele ernstige, maar helaas vermijdbare incidenten.

Maar op een moment dat er belangrijke en dringende maatregelen moeten worden genomen, pikken de douanebeambten in de haven van Antwerpen er niets van.

Erger nog, je hoeft alleen maar de antwoorden van de minister van Financiën op parlementaire vragen te lezen  om te beseffen dat de autoriteiten totaal geen voeling hebben met de realiteit op het terrein.

Hoewel veel verantwoordelijken (uit de politieke wereld en de FOD Financiën) zich na de ernstige incidenten in de pers hebben uitgelaten, zijn hun beloften niet omgezet in echte maatregelen.

Zal de veiligheid en zelfs het leven van douanebeambten slechts een detail zijn?

Niet voor de NUOD – Sector Financiën!

Het is dringend noodzakelijk dat drugs snel vervoerd en vernietigd kunnen worden. Er is actie nodig, geen beloftes!

Onze eisen blijven zoals volgt:

  • Meer aanwervingen van operationeel personeel, dan vooral bij de gewapende diensten
  • Maximum van beveiliging voor het personeel, zeker hetgeen betrokken is bij escortes van in beslag genomen drugs, zoals vb. gepantserde voertuigen
  • Uitbreiding van het aantal spreekgroepen via ASTRID zodat elke douanier in nood een kanaal heeft met de meldkamer van de politie, waar ook hij zich mag bevinden op het grondgebied
  • Uitbreiding van de bevoegdheden tot controle van identiteiten.
  • Makkelijkere toegang tot de gegevensbanken van de politie zodat vb. antecedenten van personen sneller kunnen gecontroleerd worden.
  • Onmiddellijke wetswijziging zodanig dat de douane ook (collectieve) wapens kan gebruiken van performant kaliber en de aankoop van en opleiding met deze wapens.

De druk in Antwerpen is enorm! De NUOD staat natuurlijk aan de zijde van de douanebeambten bij elke protestactie!