nuod No Comments

Er moet zo snel mogelijk een creatieve en oplossing worden gevonden, die het personeel respecteert, en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.

De overheid had maanden de tijd om een oplossing te vinden – Momenteel is er niets concreets – Het verlies is aanzienlijk voor honderden medewerkers die bovendien geen informatie krijgen van de FOD Financiën – De NUOD vraagt om een dringende oplossing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 en heeft een aanvraag tot acties ingediend.

.

Sinds januari 2024 hebben federale ambtenaren recht op maaltijdcheques.

Hoewel dit een groot voordeel is voor de overgrote meerderheid van de ambtenaren binnen de FOD Financiën, wordt een niet onaanzienlijke minderheid hierdoor benadeeld.

De invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze afschaffing is in het bijzonder van toepassing op personeelsleden die in het kader van hun functie moeten reizen en die (onder bepaalde voorwaarden) recht hebben op vergoeding van hun verblijfkosten, zoals bepaalde douanebeambten of medewerkers van de opsporingsdiensten. Zij voeren veel opdrachten uit buiten de dienstgebouwen, in weer en wind en op onregelmatige uren… Het is onaanvaardbaar dat deze ambtenaren in het nieuwe systeem ook maar enig verlies lijden. In deze omstandigheden ontvingen ze een dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding van 20 euro, waarbij het maandelijkse totaal soms veel hoger was dan het maandelijkse netto-voordeel van de maaltijdcheques.

Het is onaanvaardbaar dat deze ambtenaren in het nieuwe systeem ook maar enig verlies lijden. Zodra de Ministerraad zijn beslissing had genomen, nam de NUOD contact op met de Minister van Financiën. Ondanks zijn bemoedigend antwoord op 31 augustus is er op het moment van schrijven nog geen oplossing geïmplementeerd.

De NUOD heeft ook meermaals vragen gesteld aan het management van de FOD Financiën over dit onderwerp, maar de beslissing van de Ministerraad dateert van juni.

In zes maanden tijd is de FOD Financiën er niet in geslaagd om met een oplossing te komen.

Het personeel heeft geduld gehad en vertrouwen gesteld in zijn oversten, die hen vertelden dat er voor 1 januari 2024 een oplossing zou worden gevonden.

Dit uitblijven van een oplossing is bijzonder jammer voor het betrokken personeel.

En dit alles gebeurt zonder de minste communicatie van de FOD Financiën naar het betrokken personeel! Ook dit is onaanvaardbaar!

De woede en het gevoel weeral in de steek gelaten te worden is voor de personeelsleden van de FOD Financiën, die de negatieve gevolgen ondervinden van de afschaffing van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, erg groot. Gezien het uitblijven van een concrete oplossing voor deze kwestie tegen 1 januari 2024 kan de NUOD – Sector Financiën de sociale vrede binnen de betrokken diensten niet langer garanderen en dient het vandaag een aanzeg tot acties in.
Er moet zo snel mogelijk een creatieve en oplossing worden gevonden, die het personeel respecteert, en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.