nuod No Comments

We hebben de overheid geïnterpelleerd…

Kandidaten voor de vergelijkende selecties voor overgang naar niveau A hebben een e-mail ontvangen waarin hen wordt meegedeeld dat de planning van de gesprekken is uitgesteld tot begin volgend jaar. De datum op het intranet is “januari 2024”.

De planning van de gesprekken is al verschillende keren uitgesteld en de kandidaten worden ongeduldig of ontmoedigd.

Voor sommigen is er al bijna een jaar verstreken sinds ze hun kandidatuur hebben ingediend. Deze vertragingen zijn onredelijk.

Als excuus wordt aangevoerd: het grote aantal verschillende selecties.

De NUOD kan dit excuus niet aanvaarden. Zoals we in het verleden al hebben aangegeven, zijn er vraagtekens te plaatsen bij de complexiteit van de selectieprocedures IN ONS DEPARTEMENT. De terugkerende toevoeging van “optionele” tests vereist aanzienlijke middelen en verklaart ongetwijfeld ook de vertragingen.

Onze organisatie heeft herhaaldelijk aangedrongen op vereenvoudiging van de procedures voor bevordering, toetreding en aanwerving. In vergelijking met andere FOD’s zijn de procedures voor het personeel van FOD Financiën veel omslachtiger en tijdrovender. Als gevolg daarvan wordt hun carrière belemmerd.

Een soortgelijke boodschap is ook verzonden naar personeel dat is begonnen aan de promotietrajecten naar A2, A3 en volgende.

Deze situatie is bijzonder zorgwekkend, vooral omdat we binnenkort een regering zullen krijgen in lopende zaken.

In het niet al te verre verleden hebben we zeer lange periodes meegemaakt waarin benoemingen tot A3 en hoger onmogelijk waren. Op basis van deze (slechte) ervaring kunnen we niet aanvaarden dat dit door de overheid opgelegde uitstel opnieuw benoemingen voor onbepaalde tijd verhindert.

Dit zou tragisch zijn voor de betrokken ambtenaren, die op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor dit uitstel.

Daarom heeft de NUOD de bevoegde autoriteiten geïnterpelleerd. We vertrouwen erop dat de FOD Financiën ervoor zal zorgen dat dit niet meer gebeurt en dat de benoemingen zullen doorgang vinden vooraleer we een regering in lopende zaken krijgen.

De loopbaan van het personeel van de FOD Financiën is belangrijk voor ons. De prestaties van onze FOD hangen ervan af en de motivatie van ons personeel is er een gevolg van.

Tijdens de COVID-crisis werden, na de eerste lockdown, ook de gesprekken enorm vertraagd en werd er een oproep gedaan voor kandidaten om het juryteam te versterken.

In afwachting van een structurele oplossing vroegen we dringend om een gelijkaardige oproep naar kandidaat juryleden om de interviews zo snel mogelijk te kunnen organiseren en de betrokken personeelsleden de kans te geven hun loopbaan uit te bouwen, ook rekening houdend met de nakende verkiezingen.