nuod No Comments

Van 2022 overgedragen vakantiedagen, compensatiedagen, recuperatiedagen en de bonusdag.

Ter herinnering: sommige “verlofdagen” kunnen niet worden overgedragen en moeten zeker vóór het einde van het jaar worden opgenomen.

Dit zijn de volgende dagen:

• OVERGEDRAGEN VERLOFDAGEN VAN 2022

Herinnering: als de werknemer in een jaar niet alle vakantiedagen heeft opgenomen, kan het saldo worden overgedragen naar het volgende jaar, minus de vakantiedagen die de werknemer elk jaar kan sparen (voor meer details, zie onze brochure “De verschillende soorten verlof”).

De overgedragen verlofdagen 2022 moeten dus vóór 31.12.2023 worden opgenomen.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze dagen in de lijn “Saldo: overdr. jaarl. vak.”.

Uitzonderingen

Je kan uitzonderlijk toestemming krijgen om de dagen van je teller ‘Jaarl. Vak. (overdr.)’ over te dragen (niet voor compensatie- of recuperatiedagen) om een dienstreden of om een van onderstaande medische redenen: afwezigheid wegens ziekte; een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk; een beroepsziekte.

Daarvoor moet je een gemotiveerd verzoek om uitstel sturen naar timemanagement@minfin.fed.be. Als het om een dienstreden gaat, moet je voor de behandeling van jouw verzoek een gunstig advies bijvoegen van je chef en de administrateur-generaal of stafdirecteur. Als P&O akkoord gaat, wordt de beslissing doorgegeven aan PersoPoint en zullen zij jouw verlof overdragen. De overdracht van dagen vindt automatisch plaats, dus je hoeft geen PersoContact-ticket in te dienen om dit aan te vragen. Reeds toegestane uitzonderingen, d.w.z. spreidingsplannen, blijven van toepassing. Je hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, we zullen je dagen overdragen volgens het vastgestelde plan.

Houd er rekening mee dat deze uitzonderingen niet gelden voor compensatie-/recuperatiedagen of de bonusdag.

• COMPENSATIEDAGEN/RECUPERATIEDAGEN

Herinnering: een werknemer die voor stelsel 2 heeft gekozen, heeft recht op compensatiedagen per kalenderjaar.

Compensatiedagen moeten in het betrokken kalenderjaar worden opgenomen. Zo niet, ben je deze kwijt ! Zij kunnen dus NOOIT worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar.

De voor het jaar 2023 toegekende compensatiedagen moeten dus door de werknemer tussen 1 januari en 31 december van het jaar 2023 worden opgenomen.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze dagen in de lijn “Saldo: Compensatiedag”.

Evenzo, als je nog recuperatiedagen (systeem 1) over hebt, zorg er dan voor dat je ze voor het einde van dit jaar opneemt, anders ben je deze kwijt.

• BONUSDAG

Aangezien de bonusdag niet als een jaarlijkse vakantiedag wordt beschouwd, geldt daarvoor een specifieke regeling. De bonusdag moet dus worden opgenomen in het jaar waarvoor hij wordt toegekend, anders gaat hij voorgoed verloren.

De voor het jaar 2023 toegekende bonusdag moet derhalve worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het jaar 2023.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze dag in de lijn “Saldo: Specifiek verlof”.

ALS U DAT NOG NIET GEDAAN HEBT, VERGEET DAN NIET AL DEZE DAGEN MET PRIORITEIT OP TE NEMEN!

Voor meer details over de verschillende soorten verlof, zie de informatiebrochure opgesteld door de NUOD – Sector Financiën.