nuod No Comments

Ingevolge de invoering van maaltijdcheques…

Fedorest is momenteel een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie en is belast met de organisatie en uitvoering van cateringactiviteiten, bedrijfsrestaurants, cafetaria’s, koffieservice en vergaderdienst voor het personeel van verschillende overheidsdiensten. De dienst rapporteert aan de FOD Financiën.

De situatie van Fedorest is al jaren problematisch en verslechtert voortdurend.

De NUOD heeft dit voortdurend benadrukt. We hebben meermaals aan de alarmbel getrokken.

Er zijn veel redenen, problemen en andere ongunstige omstandigheden. Dit zijn er slechts enkele van

  • het gebrek aan financiële participatie van vele FOD’s en andere overheidsniveaus (zelfs wanneer hun personeel profiteerde van Fedorest-diensten);
  • het verlies aan autonomie van de intendanten bij de voorbereiding van de menu’s;
  • de systematische zoektocht naar besparingen en kostenverlagingen, die vaak gepaard ging met een vermindering van de geserveerde hoeveelheden en soms van de kwaliteit;
  • de vele sluitingen van restaurants en andere cafetaria’s;
  • verminderde investeringen in keukenapparatuur
  • moeilijkheden om personeel te werven voor bepaalde vestigingen;
  • de sterke daling van het restaurantgebruik als gevolg van het toenemende gebruik van telewerk;
  • de Covid-19-crisis, die de situatie er niet beter op heeft gemaakt;

Op 20 juli gaat de ministerraad akkoord met het voorstel voor de rationalisering van de bedrijfsrestaurants in uitvoering van de beslissingen van de ministerraad betreffende de invoering van maaltijdcheques voor het federaal administratief ambt.

Helaas komt deze rationalisatie niet als een verrassing. De beslissing hing al maanden in de lucht.

De regering wil de toekenning van maaltijdcheques gedeeltelijk financieren op de rug van Fedorest!

Het plan is om Fedorest om te vormen tot een autonome VZW, met voor de hand liggende gevolgen voor het personeel van Fedorest.

De maaltijden zouden geproduceerd worden in zes productiekeukens (in Brussel, Kortrijk, Eupen, Luik, Leuven en Bergen). Deze productiekeukens zouden de maaltijden bereiden in vacuümverpakte ‘trays’ en ze versturen naar de verschillende restaurants, die dan enkel bepaalde bereidingen zouden bereiden (grill, friet, enz.).

Nochtans waren er ook andere oplossingen mogelijk. Helaas, als de enige logica die gebruikt wordt die van kostenbesparing is…