nuod No Comments

Informatiesessies – Vergadering NUOD – AA Fiscaliteit

We hebben het u al vaker verteld: de AA Fiscaliteit overweegt het “basket”-systeem uit te breiden tot alle operationele taken.

Dit “basket”-principe bestaat uit de automatische toewijzing van taken aan de “meest geschikte” functionaris en dit volgens bepaalde criteria.

In de laatste Flash hebben wij de – reële of potentiële – problemen in verband met de implementatie van het Basket-systeem gedetailleerd beschreven. Deze problemen kunnen divers en talrijk zijn, zowel voor het departement als voor de medewerkers.

Hier is een verre van volledige lijst:

  • de notie van een voortschrijdend werkplan, zonder duidelijke begin- en einddata.
  • het gebrek aan duidelijkheid voor zowel personeel als management over de juiste voortgang van het werkplan.
  • de criteria voor het bepalen van de moeilijkheidsgraad van de toe te wijzen dossiers.
  • de criteria voor het vaststellen van de bevoegdheid van het personeel om te beslissen over de toewijzing van dossiers
  • de mogelijkheid om opdrachten om gegronde redenen aan ander personeel toe te wijzen
  • het aantal dienstverplaatsingen die in de toekomst moeten worden gemaakt in verhouding tot de vereiste vaardigheden
  • het gebrek aan betrokkenheid van het personeel bij de selectie en toewijzing van dossiers;
  • • …

De huidige en toekomstige implementatie van het Basket-systeem is duidelijk niet zonder risico. Daarom heeft de NUOD gevraagd om een ontmoeting te hebben met alle projectverantwoordelijken en de AAFisc, om de problemen in verband met de veralgemening van het Basket-systeem te bespreken.

Ons doel is niet om het Basket-systeem of de automatisering van de toewijzing van dossiers in principe af te wijzen, maar om ervoor te zorgen dat als het wordt ingevoerd, het op een optimale manier gebeurt, met zo min mogelijk ongemakken en met respect voor de agenten, hun kennis, hun ervaring…

Daartoe achten wij het van belang dat de personeelsleden op het terrein worden geraadpleegd over de invoering en de ontwikkeling van dit systeem.

We hebben eindelijk een antwoord ontvangen: begin juli staat er een vergadering met AA Fiscaliteit gepland.

We betreuren de zeer lange vertraging in het ontvangen van een reactie van de AA Fiscaliteit en hopen dat de verschillende opmerkingen van agenten in overweging kunnen worden genomen.

Zoals jullie weten organiseert de AA Fiscaliteit momenteel verschillende informatiesessies over deze nieuwe manier van werken. Wij nodigen deelnemers uit om al hun vragen te stellen.

Als u een sessie heeft bijgewoond, aarzel dan niet om snel contact met ons op te nemen (per e-mail naar info@nuod-financien.be) om ons te laten weten welke informatie u heeft ontvangen, welke vragen nog onbeantwoord zijn of welke problemen u ondervindt bij het beantwoorden ervan…

Dit zal ons in staat stellen om jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen wanneer we de mensen ontmoeten die verantwoordelijk zijn voor de AA Fiscaliteit.

We hebben het al eerder gezegd en we zeggen het nog een keer: door naar de medewerkers te luisteren kan men problemen voorkomen en efficiënter hervormen.

Bovendien zal, zoals de NUOD herhaaldelijk heeft benadrukt, een hervorming altijd beter door het personeel worden aanvaard en uitgevoerd als er naar hen wordt geluisterd en zij bij de veranderingen betrokken worden.