nuod No Comments

Basisartikelen zijn niet beschikbaar in het kledingfonds!

Het bestelformulier voor uniformartikelen is gepubliceerd en de douaniers hebben tot eind mei de tijd om hun bestellingen te plaatsen.

In de inleiding staat dat sommige items niet beschikbaar zullen zijn voor de bestelling van 2023.

Het betreft onder meer uniformsjaaltje, polo’s, t-shirten, sous-pulls en kantoortruien.

Ook wordt gesteld dat alles in het werk zal worden gesteld om vanaf volgend jaar een breder assortiment artikelen beschikbaar te stellen.

De NUOD betreurt dit en heeft moeite om deze situatie te begrijpen. Deze artikelen vormen immers het grootste deel van de te vernieuwen artikelen voor veldwerkers. Bovendien zijn dit de kledingstukken die het meest gebruikt worden en het snelst beschadigd raken. Het gebrek aan polo’s, t-shirts, enz. is onbegrijpelijk!

De NUOD heeft de bevoegde instanties om uitleg gevraagd.

Dit is het antwoord dat wij kregen:

Sommige artikelen van het uniform konden niet worden aangeboden aan de werknemers voor de bestelling van 2023 wegens omstandigheden die verband houden met de overheidscontracten die met deze leveranciers zijn gesloten.

Voor de uniformsjaaltjes en de kantoortrui werden de maximumhoeveelheden die in het bestek voor de gehele duur van het contract waren voorzien, bereikt/nagenoeg bereikt met de bestellingen van 2022. De vermelding van maximumhoeveelheden voor de gehele duur van onze overheidsopdrachten is verplicht ingevolge het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19/12/2018.

Daarom konden de betrokken artikelen niet ter bestelling worden aangeboden in de bestelapplicatie zonder publicatie van een nieuwe overheidsopdracht.

Met betrekking tot de poloshirts/t-shirts/sous-pulls liet de leverancier ons weten dat hij van plan is een prijsverhoging door te voeren voor de reeds geproduceerde artikelen voor de bestelling van 2022, met als gevolg dat de prijs voor deze artikelen voor 2023 niet tijdig kon worden vastgesteld.

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak. Wij zoeken naar oplossingen om deze problemen voor de komende jaren op te lossen.

De NUOD had ook alternatieven voorgesteld:

  • Een budgetoverschrijving naar volgend jaar? De douane antwoordde dat het uniforme budget volgens artikel 6 van het ministerieel besluit van 22 oktober 2017 helaas niet overdraagbaar is. Het is dus niet mogelijk om het budget van de beambten over te dragen naar een later jaar.
    In artikel 9 lid 2 staat echter: Onder voorbehoud van uitzonderlijke omstandigheden die niet zijn toe te schrijven aan het personeelslid, zoals het faillissement van een leverancier, wordt het op het einde van het kalenderjaar niet gebruikte budget niet overgedragen naar het volgende kalenderjaar.
    De minister zou deze overdracht bij uitzondering kunnen toestaan. Helaas zijn de douaneverantwoordelijken niet van plan hem om deze uitzondering te vragen.
    .
  • We hebben ook voorgesteld dat sommige agenten in 2023 een grotere hoeveelheid zouden mogen bestellen dan de limiet die voor bepaalde artikelen (momenteel beperkt in hoeveelheid) is opgelegd, zodat ze een reserve kunnen aanleggen voor 2024 en volgend jaar de ontbrekende artikelen kunnen bestellen.
    Constructief verzoek, maar ook afgewezen (wij betreuren dit): Met betrekking tot uw verzoek om de maximale bestellimieten te schrappen: de limieten die voor bepaalde artikelen zijn vastgesteld, zijn bepaald in relatie tot een jaarlijks gebruik (bijv. Shirts: 20 stuks, Sokken: 20 stuks, Panty’s: 10 x 6 stuks = 60…). Deze artikelen zullen ook volgend jaar te koop worden aangeboden. Daarom is het niet opportuun deze limieten te verhogen.

En, nog maar eens, het ongemak zal voor de medewerkers zijn!