nuod No Comments

Eindelijk een antwoord van de minister van Financiën.

De minister heeft eindelijk geantwoord aan de NUOD betreffende deel 1 van het dossier (regularisatie van de discriminatie tussen beambten sinds 1993, na de afschaffing van de binnengrenzen bij de oprichting van de Europese gemeenschappelijke markt).

Hieronder volgt het ontvangen antwoord:

Voor de beambten van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen van het vroegere niveau 2 en 2+ die na de afschaffing van de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap op 1 januari 1993 in het personeel van de gemotoriseerde brigades zijn opgenomen, is de situatie geregulariseerd met toepassing van arrest nr. 11/2019 van 31 januari 2019. Zij genieten het preferentiële tarief van 1/50e voor de berekening van hun pensioen. Deze lijst van de betrokken agenten werd ook aan de federale pensioendienst overgemaakt en omvat zowel agenten die nog in actieve dienst zijn als deze die de FOD Financiën reeds hebben verlaten.

Zodra een aanvullende wijziging van de huidige wetgeving is aangebracht, zal deze na publicatie worden toegepast en zal de situatie voor alle betrokken agenten worden geregulariseerd.

Wij hebben navraag gedaan bij de Dienst Pensioenen en zij hebben deze lijst inderdaad ontvangen.

Helaas kennen we de inhoud en de reikwijdte van de lijst niet: om welke beambten gaat het? Welke criteria zijn gehanteerd (ruim of strikt)?

Wij hebben de ministers van Financiën en Pensioenen nogmaals verzocht om de betrokken beambten rechtstreeks te laten weten dat hun situatie binnenkort zal worden geregulariseerd. Dat bespaart de medewerkers ook de stap naar de rechter.

We vergeten ook de andere aspecten van dit dossier niet (actieve dienst voor medewerkers die in ploegendienst werken (opeenvolgende diensten) sinds de invoering van het ploegenstelsel bij de douane op 1er januari 2014 & rekening houden met de zwaarte van het werk – zware beroepen – bij de onderhandelingen over de toekomstige pensioenen).