nuod No Comments

Betaling op dinsdag 16 mei in 2 delen.

Zoals u weet werd de eindejaarstoelage vorig jaar december, na de migratie van MyP&O naar PersoPoint eind juni, in twee afzonderlijke delen uitbetaald aan de medewerkers van de FOD Financiën in december 2022.

De NUOD heeft daarom de FOD BOSA gevraagd naar de betaling van het vakantiegeld 2023 (datum, in één of twee betalingen…).

Ziehier het ontvangen antwoord:

Voor de betaling van het vakantiegeld zullen er inderdaad ook 2 betalingen en 2 loonfiches zijn – zoals voor de betaling van de eindejaarstoelage in december 2022. De verwachte datum voor de betaling van de vakantiegeld is 16/5/23, wat voor beide betalingen dezelfde datum is.

De referentieperiode voor de berekening van de vakantiegeld loopt van 1/1/22 tot 31/12/22. De FOD Financiën is in SAP ingevoerd op 1/7/22, voor het eerste deel van de referentieperiode van 1/1/22 tot 30/6/22 is het nog de oude salarismotor die betaalt.